Xử lý nghiêm các trường hợp xả khí thải, bụi vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường

16:30, Thứ Sáu, 24-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 479/UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường không khí; triển khai xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; công khai kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các phương tiện truyền thông của tỉnh; kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, Nhân dân về trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí có hại cho sức khỏe.   

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát, yêu cầu cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm biện pháp kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh; đôn đốc, giám sát chặt chẽ cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động, liên tục và truyền số liệu để quản lý theo quy định pháp luật.   

Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông; công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn trên phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất trong khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện chương trình quan trắc môi trường không khí định kỳ theo quy định... 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường; khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định và ngăn chặn kịp thời các hoạt động đốt mở trên địa bàn; đồng thời có các giải pháp triệt để, tận thu tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp cho mục đính khác, hạn chế tình trạng đốt gây ô nhiễm môi trường... 

Theo PV Mai Anh

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 214

  • Tổng 5.376.334