Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường

9:45, Thứ Ba, 28-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/04/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình ban hành Quyết định số 213/QĐ-STNMT về việc tiếp công dân tại cơ quan.

Nhằm mục đích tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực tài nguyên môi trường; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 24/04/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-STNMT về Quy chế Tiếp công dân của Sở.

Theo Quy chế, Chánh Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân, chủ trì phối hợp với các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân của Sở. Địa điểm tiếp công dân được bố trí tại phòng tiếp công dân của Sở, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thuận lợi, có niêm yết nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân. Thực hiện tiếp công dân trong giờ hành chính (từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần).

Giám đốc Sở tiếp công dân theo định kỳ mỗi tháng hai lần, vào ngày 10 và ngày 25 trong tháng (nếu ngày tiếp trùng vào ngày nghĩ, ngày lễ hoặc ngày tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy thì ngày tiếp là ngày làm việc đầu tiên liền kề); trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và có trách nhiệm báo cáo lại với Giám đốc Sở.

Quy chế gồm 4 chương, 14 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định định số 238/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải Quy chế tại đây.

Hoài Giang

 

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1048

  • Tổng 4.061.292