Quảng Bình: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

8:57, Thứ Tư, 2-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình luôn quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo bước đột phá cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhiệm vụ cải cách TTHC, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ luôn là nội dung được nhấn mạnh với tinh thần xuyên suốt trong thực hiện, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch.

Việc phân cấp thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và gắn với trách nhiệm giải quyết của từng cấp chính quyền địa phương cho phù hợp với chủ trương, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và điều kiện cụ thể theo từng giai đoạn. 

Thực hiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, UBND tỉnh Quảng Bình đã công bố bộ TTHC trong lĩnh vực đất đai trên cơ sở bộ thủ tục hành chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. 

img-7108.jpg

Cải cách TTHC góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch. 

Hiện nay, các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được UBND tỉnh Quảng Bình quy định cụ thể để áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, Website của tỉnh, tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai có 72 thủ tục hành chính. 

img-7108.jpg

Thời gian trả hồ sơ cho tổ chức cá nhân được rút ngắn.

Đặc biệt trong cải cách thủ tục hành chính về đất đai UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo cắt giảm 10% thời gian thực hiện đối với tất cả các thủ tục hành chính; đồng thời áp dụng 100% TTHC về đất đai vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 nên có một số TTHC áp dụng tại cấp tỉnh đã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. 

Tại tỉnh Quảng Bình, để giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính người sử dụng đất, trường hợp khu vực thu hồi đất có cả đối tượng là tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đã được ủy quyền cho UBND cấp huyện thu hồi; ủy quyền cho UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể phù hợp với thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. 

Công tác kiểm soát việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp tại địa phương. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và quy định về bảo vệ đất trồng lúa. Các dự án cho phép chuyển mục đích từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp đều được HĐND tỉnh có Nghị quyết thông qua theo đúng quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. 

bnl-fl.00_00_00_00.still001.png

Cải cách TTHC nhằm tạo bước đột phá cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Việt – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cho biết: “Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đại nói riêng và tài nguyên môi trường, thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong quản lý và dịch vụ hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, người dân, để giúp họ hiểu biết đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật; nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, môi trường, khoáng sản… Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện trang Thông tin điện tử của Sở nhằm giới thiệu những thông tin, kết quả về tài nguyên và môi trường của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh ngày càng tốt hơn”.

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1341

  • Tổng 4.061.586