Thực hiện quy trình điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

15:27, Thứ Năm, 28-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Qua công tác kiểm tra thường kỳ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh giao, hiện nay, số lượng hồ sơ điện tử liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân bị chậm trễ còn rất nhiều; trong đó phổ biến xảy ra tình trạng luân chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử không phù hợp với việc luân chuyển hồ sơ giấy kèm theo trên thực tế giữa các cơ quan liên thông và người dân (nhất là đối với hồ sơ liên thông từ cấp xã lên cấp huyện), dẫn đến hồ sơ điện tử chuyển liên thông nằm ở trạng thái chờ tiếp nhận của cơ quan giải quyết tiếp theo chiếm thời gian khá nhiều, làm kéo dài tổng thời gian giải quyết của toàn bộ quy trình liên thông giải quyết TTHC.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 26/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1345/UBND về việc thực hiện quy trình điện tử liên thông trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, chỉnh sửa Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai áp dụng quy trình điện tử liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân cho phù hợp, tiện ích.
Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, có văn bản chỉ đạo các Chi cục Thuế, phòng, ban, đơn vị cấp huyện và xã, phường, thị trấn thực hiện những nội dung yêu cầu được nêu.

Trên cơ sở nội dung yêu cầu đã giao, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình điện tử liên thông giải quyết TTHC thuộc tất cả ngành, lĩnh vực, địa phương trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử để hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tương tự trong quá trình xây dựng, thiết lập quy trình điện tử liên thông giải quyết TTHC; đảm bảo việc luân chuyển hồ sơ liên thông TTHC trong nội bộ giữa các cơ quan Nhà nước đáp ứng đầy đủ các yêu cầu gửi, nhận hồ sơ trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Theo PV Minh Huyền

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1018

  • Tổng 4.061.262