Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

14:37, Thứ Năm, 7-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã chỉ đạo Thanh tra Sở triển khai và tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, thời gian qua, tình trạng khiếu nại tập thể, khiếu kiện đông người; đơn thư KNTC vượt cấp trong lĩnh vực TNMT có xu hướng giảm.

 

Ông Phạm Tiến Cảm, Chánh Thanh tra Sở TNMT cho biết, so với năm 2019, số lượng đơn thư KNTC, kiến nghị phản ánh gửi đến sở trong năm 2020 tăng 22,3%. Trong đó, số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền tỉnh giao sở giải quyết tăng 93%; số đơn thuộc thẩm quyền sở phải thụ lý giải quyết tăng 75%. Các đơn thư gửi đến sở chủ yếu về lĩnh vực đất đai (chiếm gần 90%), như: kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị về giải quyết tranh chấp đất đai; khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu...

Trước thực tế đó, Sở TNMT đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, nhất là với phương châm luôn đặt công tác giải quyết tranh chấp đất đai, KNTC về TMMT là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý về TNMT. Đồng thời, đơn vị luôn đổi mới công tác tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, KNTC về TNMT.... Nhờ vậy, các đơn thư KNTC do UBND tỉnh giao sở tham mưu giải quyết và đơn gửi đến thuộc thẩm quyền của Sở đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, sở cũng đã giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, đơn vị, cá nhân gửi đến, trong đó có nhiều phản ánh qua đường dây nóng của sở về lĩnh vực TNMT. Qua công tác giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh, sở đã kịp thời làm rõ để giúp cho các cấp, ngành thấy được những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục, sửa chữa.

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2020 được sở tiếp tục tăng cường và chuyên sâu, vì vậy, cơ bản thực hiện hoàn thành 100% cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và quy định của pháp luật. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai và hoàn thành 2 cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sử dụng đất và thực hiện 15 cuộc kiểm tra đột xuất về việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và bảo đảm về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính. 

Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên, khoáng sản được tăng cường đã góp phần hạn chế tình trạng khai thác, lập bến bãi, tập kết và vận chuyển cát khai thác trái phép.
Công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên, khoáng sản được tăng cường đã góp phần hạn chế tình trạng khai thác, lập bến bãi, tập kết và vận chuyển cát khai thác trái phép.
Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp (13 tổ chức, 1 cá nhân) với tổng số tiền xử phạt 516,398 triệu đồng. Trong đó, Chánh Thanh tra sở quyết định xử phạt 10 tổ chức, 1 cá nhân với tổng số tiền 142 triệu đồng; chuyển thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 3 tổ chức với số tiền 374,398 triệu đồng. Đến nay, đã thu được số tiền nộp phạt vi phạm hành chính  504,398 triệu đồng/516,398 triệu đồng.
Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, sở đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về TNMT nhằm giúp cho người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và mọi cá nhân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về TNMT đi vào nền nếp.
Để tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, ông Phạm Tiến Cảm cho biết, sở đã có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng tăng cường nâng cao trách nhiệm được giao để thực hiện chế độ tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở theo lịch đã đề ra và bố trí chủ động tiếp dân tại thanh tra sở. Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu giải quyết đơn thư KNTC, các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; xử lý đơn thư không thuộc thẩm quyền bảo đảm thời gian luật định, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 100%.
Sở tiếp tục tập trung chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra năm 2019, 2020.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, sở đề nghị Thanh tra Bộ TNMT, Thanh tra tỉnh cần tăng cường các buổi tập huấn về nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cần có cơ chế để trang bị phương tiện, kinh phí cho hoạt động của thanh tra sở bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành nhằm nâng cao năng lực và tạo điều kiện để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...
                                                                             Theo: Bùi Thành
Nguồn tin: monre.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1119

  • Tổng 4.061.364