Chiến lược khai thác, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 3/4/2023 phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).
Xem tiếp
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giá đất, phát huy nguồn lực đất đai, ngày 29/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 552/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý Nhà...
Xem tiếp
Xử lý nghiêm các trường hợp xả khí thải, bụi vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường
Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 479/UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xem tiếp
Từ 20h30 - 21h30 ngày 25/3/2023: Thực hiện tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023
Đó là thông tin tại Công văn số 443/UBND-KT ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 9154

  • Tổng 4.115.906