Tập trung cao độ cho tổng kết Nghị quyết về biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặt ra tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Ban Chỉ đạo), sáng 13/9.
Xem tiếp
Xây dựng Quy hoạch Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: Một hành trình ý nghĩa
Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước nói chung và ngành địa chất Việt Nam nói riêng, dấu chân người địa chất đã hằn in lên mọi hành trình chinh phục lòng đất mà họ đã đi qua. Trong hành trình đó, họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản,...
Xem tiếp
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình: Các giải pháp để hoàn thành Dự án xây dựng Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình
Sáng ngày 16/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp bàn các giải pháp để hoàn thành Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Xem tiếp
Hội thảo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW trong lĩnh vực quản lý tài nguyên
Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 8922

  • Tổng 4.115.673