Sở Tài nguyên và Môi trường phát động Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

8:53, Thứ Tư, 13-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện công văn số 8509/BTC-PC06 ngày 24/11/2023 về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 3687/STNMT-VP ngày 28/11/2023 về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung về Đề án 06, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án 06, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng và đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi về nội dung, hình thức, thể lệ, giải thưởng, thời gian tổ chức của cuộc thi; vận động đảm bảo 100% công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia xuyên suốt cuộc thi.

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của Đề án 06 như: Ứng dụng VNeID, mã QR Code, 53 dịch vụ công thiết yếu (gồm 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ), thẻ Căn cước công dân, thiết bị đọc mã QR Code, chíp trên thẻ Căn cước công dân, phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 04/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và được chia thành 04 kỳ, mỗi kỳ thi là 07 ngày. Hình thức thi là trắc nghiệm trực tuyến.

Thông qua cuộc thi giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 và những giá trị, lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Giúp người dân nhận thấy việc sử dụng công nghệ thông tin và những tiện ích, ứng dụng của Đề án 06 là dễ dàng, thiết thực, hữu ích trong đời sống.

Cách thức tham gia Cuộc thi xem chi tiết tại đây.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 11811

  • Tổng 4.118.599