Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu

7:54, Thứ Ba, 6-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ông Phạm Tiến Cảm, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và sự quan tâm phối hợp của các cấp, ngành, địa phương. Nhờ đó, công tác này ngày càng được tăng cường và đi vào chuyên sâu.

Qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện và xử lý đúng hành vi vi phạm, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm, như: khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được khai thác; không kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường khi phát hiện sự cố môi trường…

Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 tổ chức với số tiền 133 triệu đồng (trong đó, lĩnh vực khoáng sản 2 trường hợp với số tiền 123 triệu đồng; lĩnh vực môi trường 1 trường hợp với số tiền 10 triệu đồng). Cùng với đó, sở đã đề xuất các biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý về tài nguyên môi trường.

Đi liền với việc kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các đơn vị chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về TNMT; giúp cho người sử dụng đất, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân hiểu rõ hơn những quy định mới của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Cũng nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên cơ bản các tổ chức, cá nhân có vi phạm đã chấp hành đúng việc khắc phục các hành vi vi phạm được chỉ ra; đồng thời, chấp hành việc nộp phạt tiền về hành vi vi phạm hành chính. Kết quả, đã thu được toàn bộ số tiền có quyết định xử phạt trong 6 tháng đầu năm 2021 (đạt tỷ lệ 100%).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đa số thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chỉ đạo và có nhiều biện pháp đôn đốc các phòng, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung kiến nghị kết luận thanh tra, bảo đảm thời gian theo yêu cầu.

Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý,chấn chỉnh các vi phạm trong khai thác khoáng sản luôn được Thanh tra Sở TNMT đặc biệt quan tâm.

Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý,chấn chỉnh các vi phạm trong khai thác khoáng sản luôn được Thanh tra Sở TNMT đặc biệt quan tâm.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 1 lớp tuyên truyền pháp luật về thanh tra cho công chức, viên chức các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức các phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn với 150 người tham gia...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra, kiểm tra cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn toàn quốc diễn biến phức tạp, đồng thời việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29-5-2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch chung về thanh tra, kiểm tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đã được tăng cường nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Một số nội dung qua thanh tra đã kiến nghị nhưng các tổ chức, đơn vị được thanh tra chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng còn chậm, chưa hoàn thành đúng theo thời gian quy định.

Ngoài ra, biên chế cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu so với nhiệm vụ được giao; phương tiện, dụng cụ, kinh phí phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên môn còn hạn hẹp... Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ vẫn đang gặp những khó khăn nhất định về nhân lực và thời gian.

"Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở  Tài nguyên và Môi trường, sự hỗ trợ, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021 với việc bám sát định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Sở  Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ  Tài nguyên và Môi trường..., bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định các cuộc thanh tra, kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các luật, nghị định, thông tư liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân", ông Phạm Tiến Cảm, Chánh Thanh tra Sở  Tài nguyên và Môi trường cho biết. 

                                                                               Theo: Thành Quảng

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1570

  • Tổng 4.061.815