Tăng cường đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo Chỉ thị số 27/CT-TTg

8:41, Thứ Hai, 18-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, đảm bảo thực chất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Công văn số 438/UBND-KSTT yêu cầu các sở, ban, ngành được giao đầu mối xây dựng quy trình điện tử chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương đối chiếu quy trình điện tử tại các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh để rà soát “Giao diện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến của từng DVC trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh (https://dichvucong.quangbinh.gov.vn)” và “Giao diện kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong quá trình giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://motcua.quangbinh.gov.vn)”.

UBND tỉnh cũng nêu rõ nội dung rà soát, đó là: Phần hướng dẫn về hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn về thanh toán trực tuyến của từng DVC trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh, tương ứng với “Bước nộp hồ sơ” trong quy trình điện tử tại các Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; thành phần hồ sơ là mẫu đơn, tờ khai trên Cổng DVC tỉnh chưa ghi số hiệu, văn bản ban hành; thành phần hồ sơ là mẫu đơn, tờ khai không xây dựng biểu mẫu e-form trên Cổng DVC tỉnh nhưng chưa được đính kèm mẫu file word; thành phần hồ sơ là mẫu đơn, tờ khai xây dựng biểu mẫu e-form có tái sử dụng dữ liệu nhưng chưa được Cổng DVC tỉnh tự động điền dữ liệu vào e-form; biểu mẫu xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh có kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong quá trình giải quyết TTHC.

Đối với các sở, ban, ngành tham gia liên thông giải quyết TTHC và UBND huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo đơn vị, địa phương trực thuộc trong quá trình ứng dụng quy trình điện tử, kịp thời phản ánh bất cập, vướng mắc, tổng hợp gửi cho Sở quản lý chuyên ngành để chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và tái sử dụng dữ liệu theo nhiệm vụ được giao; bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết tối thiếu phải trả kết quả bản điện tử và số hóa đơn, tờ khai TTHC tạo nguồn dữ liệu đồng bộ giữa hồ sơ nộp trực tuyến và nhận trực tiếp, đáp ứng yêu cầu luân chuyển giải quyết hồ sơ liên thông, lưu trữ, tra cứu, tái sử dụng dữ liệu…

Theo: PV Minh Huyền

Nguồn tin: quangbinh.gov.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1171

  • Tổng 4.580.832