Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Thanh niên năm 2024

14:46, Thứ Hai, 25-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Điều 10 Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; ngày 18/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo Kế hoạch, việc trực tiếp đối thoại với thanh niên nhằm mục đích nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên và chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên.

Với chủ đề “Xây dựng và phát huy nguồn nhân lực trẻ tỉnh Quảng Bình”, Hội nghị sẽ được tổ chức bằng hình thức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện thanh niên trong tỉnh. Nội dung của Hội nghị tập trung thông tin đến thanh niên về vai trò và đóng góp của thanh niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh nhà trong thời gian tới; phổ biến và định hướng cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng xử lý thông tin trên mạng xã hội; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ cho địa phương; đồng thời bồi dưỡng lực lượng thanh niên - nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại, trả lời những vấn đề thanh niên quan tâm và thanh niên đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp hỗ trợ thanh niên nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ cho địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; chế độ, chính sách và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi tới thanh niên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp thanh niên nâng cao ý thức và có khát vọng cống hiến, vươn lên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống, tinh thần của thanh niên toàn tỉnh.

Kiều Oanh

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1583

  • Tổng 4.581.244