Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

8:19, Thứ Ba, 6-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sở Tài nguyên và Môi trường luôn xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý về tài nguyên môi trường. Chính vì vậy, sở luôn đổi mới công tác tiếp công dân, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, KNTC.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, xác định tầm quan trọng của công tác giải quyết đơn, thư của công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, Đảng ủy, lãnh đạo sở luôn quan tâm đến công tác này và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường.

Theo đó, sở đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; Quyết định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây điện thoại nóng; Quyết định về việc phân công trách nhiệm tiếp công dân, xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân; Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Qua các quyết định này đã thể hiện rõ việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức, viên chức của các phòng, đơn vị thuộc sở nhằm tránh đùn đẩy, chồng chéo nhiệm vụ và thái độ, cũng như tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về KNTC đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác giải quyết KNTC.

Nhờ đó, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân ngày càng tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác được giao; đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng được củng cố và phát triển.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC được thực hiện một cách thường xuyên, có hiệu quả nên các đơn thư KNTC về lĩnh vực TNMT được giải quyết một cách kịp thời, có tình, có lý, đúng pháp luật.

Đáng chú ý, trong tiếp công dân, cán bộ, công chức, viên chức của sở đã đi sâu giải thích cho công dân về pháp luật một cách cụ thể, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu các khiếu kiện, tranh chấp không cần thiết.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn trăn trở trong từng vụ việc để áp dụng đúng pháp luật, giải quyết đúng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước theo đúng pháp luật..., vì vậy, được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ.

Một buổi tiếp công dân của Sở TNMT (trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp).
Một buổi tiếp công dân của Sở TNMT (trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp).
Thời gian qua, tình trạng khiếu nại tập thể, khiếu kiện đông người; đơn thư KNTC vượt cấp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đã giảm hẳn. 6 tháng đầu năm 2021, sở đã tiếp nhận 60 đơn thư KNTC, kiến nghị phản ánh (giảm 5 đơn so với cùng kỳ).
 
Tất cả đơn thư KNTC gửi đến sở đều được xử lý hoặc thụ lý giải quyết kịp thời, đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng, không có tình trạng đơn thư KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Sở đã tiếp 18 lượt, 18 người với 18 vụ việc phản ánh, kiến nghị.
 
Và tất cả các vụ việc, các nội dung công dân đến phản ánh trực tiếp tại Phòng Tiếp công dân của Sở đều được hướng dẫn, giải thích cụ thể, công dân đã hiểu vấn đề và không để lại đơn yêu cầu phải giải quyết sau khi được giải thích.
 
Dự báo thời gian tới, tình hình đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh lĩnh vực tài nguyên môi trường có khả năng tiếp tục phát sinh liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng, khai thác khoáng sản, ô nhiểm môi trường...
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, Sở tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; quán triệt, triển khai Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm tốt công tác tham mưu giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và xử lý đơn thư không thuộc thẩm quyền bảo đảm thời gian luật định, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 90%; chỉ đạo thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, nhất là Thanh tra Sở nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.
 
Bên cạnh đó, sở nỗ lực tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thường xuyên rà soát, giải quyết vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại phòng Tiếp công dân của Sở...
Theo: Bùi Thành
Nguồn tin: baoquangbinh.vn

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 3066

  • Tổng 5.074.997